Branches

De software van RiskChallenger wordt gebruikt in diverse branches. Daarnaast hebben wij in een aantal branches specifieke expertise opgebouwd. Door goed naar onze klanten te luisteren en regelmatig in gesprek te gaan zijn we continu bezig de software uit te breiden, passend bij de wensen van de huidige tijd.

Onze gebruikers:

Bouw en infra
Lokale overheden
Waterschappen
Zorginstellingen