Communicatief Risicomanagement

Praten over de risico’s binnen een organisatie is vaak iets dat men liever niet doet. Maar het is wel belangrijk. Risico’s dienen geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd te worden, zodat de juiste risico beperkende maatregelen getroffen kunnen worden. Als dit uitsluitend ‘achter de schermen’ plaatsvindt, dan is de kans groot dat je niet alle risico’s kunt identificeren, laat staan de methodes waarop deze risico’s beheerst kunnen worden. Daarom is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan communicatief risicomanagement, waarbij niet alleen het management van het bedrijf maar ook de medewerkers worden betrokken. RiskChallenger kan je daarbij helpen!

Wat is communicatief risicomanagement?

Communicatief risicomanagement draait om het uitwisselen van kennis en informatie met als doel een verbeterd inzicht in en begrip van de risico’s, alsmede het in staat stellen van individuen of groepen om op de juiste wijze te handelen om een geïdentificeerd risico te elimineren of te beperken. Communicatie met het management én de medewerkers is de basis van het volledige risicomanagement proces.

Wat is het belang hiervan?

Middels het implementeren van communicatief risicomanagement kun je alle mogelijke risico’s blootleggen waar jouw organisatie mee geconfronteerd kan worden. Daarbij creëert de betrokkenheid van medewerkers de ruimte die nodig is om risico’s om te zetten in mogelijkheden. Op die manier kun je geïdentificeerde risico’s niet alleen beter analyseren, maar ook beter beheersbaar houden. Niet alleen op de korte termijn, maar ook in de toekomst.

Wanneer wordt communicatief risicomanagement toegepast?

Communicatief risicomanagement is een belangrijke tool voor het verspreiden van informatie en het creëren van begrip omtrent risicomanagement en de maatregelen die een organisatie op dit gebied neemt. Het heeft een grote toegevoegde waarde in uiteenlopende situaties. Hierbij kun je denken aan:

  • Het uitleggen van de kans op een risico impact (waarschijnlijkheid) en de voorspelbaarheid daarvan;
  • Het uittekenen van de verschillen tussen risico’s (afhankelijk van scenario’s) en gevaren (welke binnen een specifiek gebied worden aangetroffen);
  • Het creëren van inzicht in de belangen van de partijen die door bepaalde risico’s beïnvloed worden;
  • Het verbeteren van het algehele begrip van risico-gebaseerde terminologie en concepten binnen de organisatie;
  • Het verbeteren van de transparantie en geloofwaardigheid van degenen die de verantwoordelijkheid dragen voor het implementeren van risico beperkende oplossingen.

 Wat kan RiskChallenger voor mijn organisatie betekenen?

RiskChallenger is gespecialiseerd in het ontwikkelen van risicomanagement software die gekenmerkt wordt door gebruiksvriendelijkheid, eenvoud en krachtige features. Kies je voor RiskChallenger, dan hoef je niet langer deel te nemen aan eindeloze, saaie vergaderingen over risicomanagement; in plaats daarvan neem je je team mee op een interactieve ervaring, waarbij iedereen op een leuke manier zijn of haar mening kan vormen over bepaalde risico’s binnen de organisatie – en deze met de andere deelnemers kan delen.

Hoe scoort mijn bedrijf op communicatief risicomanagement?

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie scoort op het gebied van communicatief risicomanagement? Vul dan de risicocheck van RiskChallenger in! Deze risicocheck bestaat uit 10 eenvoudige vragen en biedt direct inzicht in hoe goed jouw bedrijf scoort op communicatief risicomanagement. Is er ruimte voor verbetering? Laat je dan door onze risicomanagement experts van een deskundig advies voorzien of vraag direct een demo aan voor onze risicomanagement software.

 

Is jouw organisatie klaar voor communicatief risicomanagement?