Onze diensten

Naast software biedt RiskChallenger ook ondersteuning in het risicomanagementproces. Onze ervaren adviseurs zijn op verschillende manieren inzetbaar. Van een introductie van de software tot het compleet faciliteren van het risicomanagementproces, we staan voor u klaar!

Knoppencursus

RiskChallenger is ontworpen op basis van het KISS-principe (Keep-It-Stupid-Simple), waarmee gebruiksvriendelijkheid en eenvoud in elke weergave terugkomt. Toch helpen wij onze gebruiker graag op weg door het aanbieden van knoppencursussen, welke ongeveer 1-1,5 uur duren en individueel of in groepen kunnen worden gevolgd. Binnen de scope van deze aanbieding is er geen limiet op het aantal knoppencursussen dat gevolgd wordt, echter streven wij wel naar efficiëntie en proberen we het groepsgewijs uit te rollen. 

Trainingen

Om bewustwording over de meerwaarde van een goed georganiseerd en geïmplementeerd risicomanagementproces te vergoten organiseert RiskChallenger workshops Communicatief Risicomanagement. Naast enkele basisvaardigheden risicomanagement die worden toegelicht door onze ervaren adviseurs, staat het interactief deelnemen aan het risicomanagementproces hierin centraal.  Gedurende de workshop worden uw medewerkers meegenomen in het gestructureerd nadenken over risico’s (en kansen) en worden continu praktijkvoorbeelden aangehaald om te laten zien hoe er op projecten met risico’s kan worden omgegaan. Deelnemers krijgen kennis van het risicomanagementproces en hoe zij hier laagdrempelig aan  kunnen deelnemen. Op die manier worden medewerkers zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheden. Eigenaarschap van risicomanagement komt hierdoor bij het gehele team te liggen, om te komen tot een beheerster project en daarmee gereduceerde faalkans- en kosten. 

Training verzorgd door onze specialisten

RiskChallenger Learning-on-the-job

Learning on the job

Om de opgedane kennis vanuit de workshop en knoppencursus in de praktijk te brengen, is onze ervaring dat dit het beste lukt met een ‘learning on the job’-traject. Zo’n traject betekent dat men op het werk zelf leert hoe Communicatief Risicomanagement meerwaarde biedt voor projecten. Door actieve begeleiding en persoonlijke coaching van een RiskChallenger adviseur doorleeft het team, of de eigen risicomanager, stapsgewijs het risicomanagement proces van binnen naar buiten.

Ondersteuning van onze risico-adviseurs

Naast het opleidende karakter van onze diensten is het ook mogelijk onze adviseurs op tijdelijke of meer permanente basis ondersteuning te laten bieden bij het faciliteren van het risicomanagement proces. Is er een behoefte naar ondersteuning op het gebied van risicomanagement binnen uw bedrijf? Neem contact op over de mogelijkheden (of vraag een demo aan). 

RiskChallenger advies