Onze software

De software van RiskChallenger heeft een sterke focus op effectieve beheersing door middel van risicogestuurd werken én het bereiken van een meetbaar resultaat. Innovatie in digitaal samenwerken en gebruiksvriendelijkheid in de vorm van interactieve en efficiënte (risico)sessies zijn hierin de succesfactor. Deelnemers nemen tijd- en plaatsonafhankelijk deel met hun eigen smartphone. De software vergoot het risicobewustzijn en effectiviteit van de mensen in jouw organisatie. RiskChallenger ondersteunt de processen risicomanagement, kansenmanagement, het uitvoeren van audits/kwaliteitsmanagement en risicogestuurd omgevingsmanagement.

Hoe ervaart jouw team een risicosessie?

Lange, saaie bijeenkomsten en weinig interactie behoren tot het verleden. Stap af van de complexe tabellen en neem uw team op een interactieve manier mee. Met RiskChallenger laat u elke deelnemer met zijn of haar smartphone een kwantitatieve of kwalitatieve mening vormen over een risico. De uitkomsten van uw risicosessie ziet u direct terug op het dashboard. Zo maakt u risicosessies weer leuk én interactief.

Licenties

Deze maandelijkse licenties bieden u de toegang tot ’s werelds meest geavanceerdere risicomanagementsoftware. U kunt risicodossiers aanmaken en gebruik maken van alle functionaliteiten die de software biedt.

Professional

is geschikt voor
maximaal 1 project

Ik wil meer weten

Enterprise

is geschikt voor
onbeperkt aantal projecten

Ik wil meer weten

Preferred
customer

Neem contact op voor
meer informatie

Ik wil meer weten

API module

De API module is geschikt voor
alle projecten

Ik wil meer weten

Brainstorm module

De Brainstorm module is geschikt voor
alle projecten

Ik wil meer weten

Kansen­management module

Kansen­management is geschikt voor
alle projecten

Ik wil meer weten