Wat is risk management?

Risk management is het proces van het identificeren, evalueren en prioriteren van risico’s binnen een organisatie, gevolgd door een gecoördineerde en economische toepassing van middelen om de waarschijnlijkheid of impact van ongewenste gebeurtenissen te minimaliseren, te monitoren en te controleren, en kansen beter te benutten. Op deze pagina leggen we uit waarom risk management zo belangrijk is, hoe een risk management proces eruit ziet en wat RiskChallenger voor jouw organisatie kan betekenen.

Wat is risk management?

Risk management is het proces van het identificeren, evalueren en prioriteren van risico’s binnen een organisatie, gevolgd door een gecoördineerde en economische toepassing van middelen om de waarschijnlijkheid of impact van ongewenste gebeurtenissen te minimaliseren, te monitoren en te controleren, en kansen beter te benutten. Op deze pagina leggen we uit waarom risk management zo belangrijk is, hoe een risk management proces eruit ziet en wat RiskChallenger voor jouw organisatie kan betekenen.

Waarom is risk management belangrijk?

Risk management is belangrijk omdat bedrijven hiermee kunnen achterhalen met welke potentiele risico’s en bedreigingen zij in hun werkomgeving en vakgebied geconfronteerd kunnen worden. Dit stelt hen in staat om preventieve acties uit te voeren om risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Bedrijven die geen aandacht besteden aan risk management draaien vaak grote verliezen omdat zij door risico’s verrast en overrompeld worden.

Hoe ziet een risk management proces eruit?

Het risk management proces is een framework voor de acties die een organisatie moet nemen en bestaat uit vijf stappen, welke we hieronder kort zullen toelichten:

 Stap #1: Het identificeren van de risico’s

De eerste stap is het identificeren van de risico’s waar het bedrijf aan wordt blootgesteld. We maken onderscheid uit veel verschillende soorten risico’s, zoals juridische risico’s, milieurisico’s, marktrisico’s en reglementaire risico’s. Het is belangrijk om zoveel mogelijk risicofactoren vast te leggen.

 Stap #2: Het analyseren van de risico’s

Na identificatie van de risico’s dienen deze geanalyseerd te worden. Zo moet de bijvoorbeeld de strekking van elk risico worden vastgesteld, en hoeveel bedrijfsfuncties hierdoor beïnvloed worden. Sommige risico’s kunnen een volledig bedrijf platleggen, terwijl andere risico’s slechts kleine ongemakken kunnen veroorzaken.

 Stap #3: Het evalueren van de risico’s

Vervolgens dienen alle risico’s geëvalueerd en geprioriteerd te worden. De meest risk management oplossingen brengen de risico’s in verschillende categorieën onder, op basis van de ernst van elk individueel risico. Deze evaluatie geeft een goed beeld van de risicoblootstelling van de gehele organisatie.

 Stap #4: Het aanpakken van de risico’s

Elk risico dient geëlimineerd of in elk geval zoveel mogelijk beperkt te worden. Dit wordt gedaan door contact op te nemen met specialisten in het vakgebied waar het betreffende risico onder valt en met hen te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

 Stap #5: Het monitoren en herzien van de risico’s

Niet alle risico’s kunnen geëlimineerd worden; sommige risico’s zijn altijd aanwezig. Marktrisico’s en milieurisico’s zijn voorbeelden van risico’s die altijd gemonitord moeten blijven worden. Door een consistent monitoringsbeleid kan een zekere continuïteit gewaarborgd worden.

Wat kan RiskChallenger voor mij betekenen?

RiskChallenger is gespecialiseerd in het ontwikkelen, beheren en marketen van software op het gebied van communicatief risicomanagement. Wij zorgen er niet alleen voor dat risico’s zichtbaar worden, maar ook dat ze op een effectieve manier beheerst kunnen worden en dat er meetbare resultaten worden gegenereerd waar je daadwerkelijk iets mee kunt. Zo kan jouw organisatie op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier risico’s identificeren, analyseren, evalueren, elimineren en monitoren. Met onze risicocheck weet je binnen enkele minuten of jouw bedrijf klaar is voor het implementeren van een risk management oplossing.

 

 Is jouw organisatie klaar voor risk management?